Rozvíjejte se s námi

 KONTAKTUJTE NÁS 


Bc. Zuzana Chabová

koordinátorka CPN

chabova@ddmpraha.cz

737 404 523

Mgr. Anna Štindlová

psycholožka CPN

anna.stindlova@ddmpraha.cz

776 886 949

PaedDr. Blanka Spieglerová 

zástupce ředitele DDM

spieglerovaa@ddmpraha.cz

777 706 525

Centrum podpory nadání

DDM hl. m. Prahy

Karlínské nám 7, 186 00  Praha 8