Důležité je nadání rozpoznat,  všimnout si šikovného dítěte. 

Dětem, rodičům i pedagogům nabízíme příležitost nadání rozpoznat a rozvíjet. 
Pak přijde na řadu hledání způsobu, jak s talentem dál pracovat.


Poradenství

V rámci našich poradenských služeb nabízíme psychologické poradenství pro děti a rodiče a odborné konzultace pro pedagogy.


Pravidelné aktivity / kroužky

Děti můžeme v rámci kroužků inspirovat, ale necháváme je hlavně bádat a objevovat, tvořit a prožívat.


PaVěda

Pavěda dětem nabízí možnost vyzkoušet si široké spektrum odborných činností v oblastech chemie, fyziky, přírodovědy, ...

Odborné soutěže

Jsme dlouholetým pořadatelem mnoha soutěží a podílíme se na organizaci oborových olympiád či Středoškolské odborné činnosti.

Semináře / workshopy

Nabízíme různé vzdělávací semináře a workshopy. Mohou být čistě odborné, nebo zaměřené na měkké kompetence.


Spolupráce s VŠ / FIRMAMI

Je důležité, aby děti věděly, kde se mohou dále vzdělávat a jak se znalosti dají uplatnit v praxi.

 

 

CPN nabízí ucelený systém práce s nadáním, postavený na návaznosti - od vyhledávání a práci s předškolními dětmi, žáky základních a středních škol, po pomoc studentům při uplatnění v odborných profesích. Hlavním cílem a záměrem je v dlouhodobém horizontu vyhledávat, podporovat a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání dětí ve spolupráci s jejich rodinami i pedagogy.